kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie is een verzamelbegrip dat onder meer mobilisatie, fysiotherapie, elektrotherapie en oefentherapie omvat. Deze discipline is erop gericht om motorische klachten te behandelen, met als doel om functionele problemen te voorkomen of te herstellen. Het doel is om pijn weg te nemen en de kwaliteit van het bewegen  te verbeteren. Waar je pijn zich ook bevindt, kinesitherapie stelt op verschillende manieren alles in het werk om de normale bewegingspatronen terug te winnen, zodat je zonder pijn of hinder je dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren.

Meer informatie
manuele

Manuele therapie

Manuele therapie is erop gericht om zeer doelgericht de beweeglijkheid van je gewrichten te vergroten. Met de hulp van mobilisaties en manipulaties krijgt je bewegingsapparaat de juiste sturing én neemt de belastbaarheid van je gewricht- en spierstelsel toe. Als je bewegingsbeperkingen ervaart, en dan vooral aan je rug of nek, kan manuele therapie soelaas bieden. Door tijdig in te grijpen en verdere schade door aanhoudende overbelasting te voorkomen, vermijd je blijvende klachten en/of functiestoornissen.

Meer informatie
craniosacrale

Craniosacrale therapie

Craniosacrale therapie is een behandelwijze die gestoeld is op het feite dat alle systemen in ons lichaam direct of indirect met elkaar verbonden zijn. De schedel, ruggenmerg, organen, botten, spieren, gewrichten, bloedvaten en zenuwen vormen een eenheid, wat betekent dat een onevenwicht in een van deze systemen klachten kan veroorzaken over het hele systeem. Met craniosacrale therapie worden de diverse ‘systemen’ van ons lichaam in evenwicht teruggebracht, wat zorgt dat je in alle opzichten beter in je vel zit en zo je maximale potentieel bereikt.

Meer informatie
osteopathie

Osteopathie

Heb je soms last (lage) rugpijn, nekpijn, schouderpijn, (kaak)gewrichtsklachten of een algemeen onwelbevinden? Voor deze en nog meer klachten kan osteopathie de juiste behandelmethode zijn. Osteopathie houdt in dat we de verstoorde beweeglijkheid van je gewrichten, ingewanden en weefsels gaan herstellen door middel van een oorzakelijke behandeling. Daarbij wordt zowel structureel, visceraal als craniaal gekeken waarom er precies een bewegingsverlies optreedt. Via een totaalbehandeling proberen we vervolgens deze oorzaak weg te nemen.

Meer informatie
kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie is een verzamelbegrip dat onder meer mobilisatie, fysiotherapie, elektrotherapie en oefentherapie omvat. Deze discipline is erop gericht om motorische klachten te behandelen, met als doel om functionele problemen te voorkomen of te herstellen. Het doel is om pijn weg te nemen en de kwaliteit van het bewegen  te verbeteren. Waar je pijn zich ook bevindt, kinesitherapie stelt op verschillende manieren alles in het werk om de normale bewegingspatronen terug te winnen, zodat je zonder pijn of hinder je dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren.

Meer informatie
craniosacrale

Craniosacrale therapie

Craniosacrale therapie is een behandelwijze die gestoeld is op het feite dat alle systemen in ons lichaam direct of indirect met elkaar verbonden zijn. De schedel, ruggenmerg, organen, botten, spieren, gewrichten, bloedvaten en zenuwen vormen een eenheid, wat betekent dat een onevenwicht in een van deze systemen klachten kan veroorzaken over het hele systeem. Met craniosacrale therapie worden de diverse ‘systemen’ van ons lichaam in evenwicht teruggebracht, wat zorgt dat je in alle opzichten beter in je vel zit en zo je maximale potentieel bereikt.

Meer informatie
manuele

Manuele therapie

Manuele therapie is erop gericht om zeer doelgericht de beweeglijkheid van je gewrichten te vergroten. Met de hulp van mobilisaties en manipulaties krijgt je bewegingsapparaat de juiste sturing én neemt de belastbaarheid van je gewricht- en spierstelsel toe. Als je bewegingsbeperkingen ervaart, en dan vooral aan je rug of nek, kan manuele therapie soelaas bieden. Door tijdig in te grijpen en verdere schade door aanhoudende overbelasting te voorkomen, vermijd je blijvende klachten en/of functiestoornissen.

Meer informatie
osteopathie

Osteopathie

Heb je soms last (lage) rugpijn, nekpijn, schouderpijn, (kaak)gewrichtsklachten of een algemeen onwelbevinden? Voor deze en nog meer klachten kan osteopathie de juiste behandelmethode zijn. Osteopathie houdt in dat we de verstoorde beweeglijkheid van je gewrichten, ingewanden en weefsels gaan herstellen door middel van een oorzakelijke behandeling. Daarbij wordt zowel structureel, visceraal als craniaal gekeken waarom er precies een bewegingsverlies optreedt. Via een totaalbehandeling proberen we vervolgens deze oorzaak weg te nemen.

Meer informatie