Kinesitherapie? Dat is genezen door te bewegen!

Kinesitherapie staat voor verzorging of behandeling door middel van ‘kinesis’ of beweging. Letterlijk betekent het ‘behandelen door te bewegen’. Kinesitherapie omvat onder meer mobilisatie, fysiotherapie, elektrotherapie en oefentherapie en is veel meer dan massage. Dankzij een mix van manuele technieken en fysische middelen worden motorische klachten behandeld, met als doel om functionele problemen te voorkomen of te herstellen. Zo kun je terug zonder pijn of hinder je dagelijkse activiteiten uitvoeren.

Wanneer kinesitherapie?

Kinesitherapie is bij verschillenden soorten klachten van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan rug- en nekklachten, gewrichts- en spierpijn, stijfheid en spierverkramping. Ook met sportblessures of na een operatie, is revalidatie aan de orde. Het komt er in feite op neer dat kinesitherapie nuttig is bij verminderde mobiliteit, stabiliteit of kracht, wat de oorzaak ook mag zijn.

Kinesitherapie is vooral van toepassing bij aandoeningen van het bewegingsstelsel en bij neurologische aandoeningen. Het gaat dan respectievelijk om post-traumatische aandoeningen, overbelastingletsels en sportletsel, en hersentrombose of hersenbloeding en neurologische syndromen zoals de ziekte van Parkinson, evenwichtsstoornissen of zenuwletsels.

Ook binnen de geriatrie is kinesitherapie uiterst nuttig. De aangepaste oefeningen stimuleren mensen om te blijven bewegen. Zwangere vrouwen zijn dan weer gebaat bij kinesitherapie zowel voor als na bevalling, respectievelijk voor ademhalingsoefeningen, perstechniek en ontspanning, en versteviging van bekkenbodem en buikspieren.

Wist je trouwens dat kinesitherapie nauw samenwerkt met manuele therapie? Dit om vanuit verschillende invalshoeken je klacht aan te pakken en op te lossen.

Via verschillende behandelingstechnieken is de kinesitherapeut in staat om zeer gericht en doeltreffend in te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Post-operatieve en post-traumatische revalidatie
  • Core-stabilityoefentherapie
  • Perinatale therapie
  • Lymfedrainage
  • Relaxatietherapie en/of ademhalingstherapie
  • Kinesiotaping
  • Sportbegeleiding
  • Houdings- en bewegingsadvies

Het gewenste doel bereiken

We beginnen met het herstellen van de beweging door middel van mobilisaties of houdingscorrecties. Daarna gaan we, al naargelang de noodzaak, over tot een oefenprogramma, dat je thuis dient verder te zetten. De aangeleerde oefeningen zijn bedoeld om je gewrichten, spieren en weefsels los te maken, je lichaamscontrole te verbeteren en je spieren te versterken. Door bewust met het programma bezig te zijn, werken we samen naar je gewenste doel toe.

Tijdens regelmatige controlemomenten sturen we bij waar nodig. Zo kun je er zeker van zijn dat we je klacht zo snel mogelijk en op een duurzame manier verhelpen.

Individuele therapie

Weegt er iets op je schouders? Of word je geteisterd door een pijnlijke knie, heup of rug? Een kinesitherapeutische behandeling is erop gericht om op een persoonlijke manieren stoornissen te verhelpen en pijn weg te nemen. In hoofdzaak gebruiken we geen apparatuur, tenzij dit natuurlijk een duidelijke meerwaarde heeft. Naast manuele technieken bestaat de behandeling uit begeleide oefentherapie en thuisoefenprogramma.